Interrogé sur le sens de la vie, je n’ai pas à réfléchir longtemps

Aurélie Sterntau

Au niveau des yeux

D’une part, bien sûr, il y a l’amour qui est par-dessus tout.
De plus, une vie humaine n’est rien d’autre qu’un processus continu d’élargissement de l’horizon.
Tout à fait simple.

Nach dem Sinn des Lebens gefragt, muss ich nicht lange nachdenken.
Einerseits ist da natürlich die Liebe, die über allem steht.
Außerdem ist ein Menschenleben nichts anderes als ein fortwährender Prozess der Erweiterung des Horizonts.
Ganz einfach.

Ursprünglichen Post anzeigen

17. Listopad: O svobodě a demokracii

Demokracie není diktatura většiny a ani diktatura menšiny jménem většiny. Zaklady naší demokracie jsou svoboda, lidská práva a odpovědnost k druhým a k celku. To nelze zapomenout. Hlavně proto jsou dny jako 17. listopad důležité, protože připominají, že demokracie v hlubším smyslu není samozřejmost, že nemůže existovat bez naší pokračující podpory. Události posledních měsíců ukazují, že je čas, že pokračujeme ve stopách těch, kteří se v těch historických dnech zastali svobody a demokracie, a to v podmínkách, kdy takové veřejné vyjádření znamenalo skutečný projev statečnosti. Tímto může být 17. listopad velmi inspirujícím dnem.

Fribourg 17.11.16

To je revidovaná verze z roku 2017. Sleduje původný text, jak jsem ho psala minulý rok na univerzitě ve Fribourgu:

To je můj první článek v češtině. V němčině jsem o 17. listopadu a svobodě a demokracii už psala delší text, který nahlednete zde.